Lisjak

Lovski informacijski sistem Lisjak

VSTOP V SISTEM LISJAK

Lovski informacijski sistem Lisjak je bil ustanovljen leta 2004. Prvo desetletje Lisjakovega obstoja je bilo namenjeno zbiranju in osnovni obdelavi podatkov, lovskim organizacijam pa dano orodje, ki omogoča optimalno načrtovanje, spremljanje in realizacijo načrtovanih nalog pri upravljanju z loviščem in pri aktivnostih na društvenem področju. Državnim organom prek aplikacije dajemo na vpogled podatke o izvajanju koncesijskih pogodb in Zavodu za gozdove Slovenije poročila o mesečnem odvzemu divjadi, kar znatno olajša delo upravljavkam lovišč.

Naša razmišljanja in vizija razvoja v prihodnje ne bosta usmerjena samo v dograditev obstoječih rešitev, korak bo treba storiti v smer povezovanja baz podatkov z nami sorodnimi organizacijami in tudi državnimi organi. Dogradili smo rešitve analitike podatkov odvzema, lovske škode, objektov in njihovega prikaza na digitalni karti lovišča. Na preprost način so ti podatki grafično prikazani po mikrolokacijah v lovišču, nazorno so prikazani podatki o izvršitvi načrtovanega odvzema itn. Nadaljnji razvoj aplikacije bo odvisen tudi od pobud in zahtev uporabnikov, katerim je tudi namenjena; takih je bilo v tem desetletju kar precej.

Čas, ko so Lisjaka bolj cenili zunanji uporabniki kot mi sami, je dokončno mimo, zato se za njegovo usodo ni bati. Ambicioznost komisije in podpora predsednika LZS sta poroka za njegov nadaljnji razvoj, morda v prihodnosti Lisjak zakoraka tudi preko meja naše domovine.