Novice

Pravilnik o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarja LZS

21. junij 2016

Na spletni strani LZS v zavihku zakonodaja je objavljeno Prečiščeno besedilo Pravilnika.