Novice

POZIV: Monitoring šakala še vedno pomemben!

6. junij 2019

Pozivamo vse lovce, da naj v bazo »Monitoring šakala« (https://monitoring.lovska-zveza.si/Login) še vedno redno vpisujejo podatke, neposredna opažanja in slikovni material.

Zbrani podatki iz monitoringa bodo namreč služili kot osnova za določanje kvote odstrela, ko bo Ministrstvo za okolje in prostor umaknilo šakala s seznama zavarovanih vrst.

Rezultati dosedanjega monitoringa in ostala navodila ter popisni obrazci so na voljo tudi na spletni strani: http://sakal.gozdis.si/monitoring-sakala/navodila-za-izvajanje-monitoring.

Foto: Barbara Ložar