Novice

Seja Komisije za upravljanje z divjadjo

15. december 2020

Komisija za upravljanje z divjadjo LZS je imela v petek, 11. decembra, 4. videokonferenčno sejo.

Seje se je udeležilo vseh sedem članov komisije, podpredsednik komisije mag. Aleš Klemenc, novi direktor LZS mag. Božo Zakrajšek in svetovalec za ekologijo divjadi.

Sejo je vodil predsednik komisije dr. Ivan Kos. Na seji so obravnavali poročilo o izvajanju programa dela za leto 2020, potek priprav na izdelavo lovskoupravljavskih načrtov in pripravo pripomb ter prejete pobude in predloge.