Novice

Sestanek strokovnih tajnikov usposobljenih članic LZS

29. december 2020

V obliki videokonference je danes potekal 3-urni delovni sestanek strokovnih tajnikov usposobljenih članic LZS.

Strokovne tajnike je pozdravil predsednik LZS mag. Lado Bradač, nato se jim je predstavil novi direktor Strokovne službe LZS mag. Božo Zakrajšek.

Svetovalka za pravne zadeve mag. Nataša Oven je predstavila izvedbo dopisne seje Občnega zbora LZS, podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc pa je strokovnim tajnikom podal informacijo o pripravi novih 10-letnih načrtov lovsko-upravljavskih območij. S potrditvijo predavateljskih aktivov za izvedbo usposabljanja za preizkus znanja o ravnanju z lovskim orožjem in tečaja za pripravo na teoretični del lovskega izpita je strokovne tajnike seznanil strokovni sodelavec za ekologijo divjadi Gregor Bolčina.

Nosilci nalog Strokovne službe LZS so na kratko predstavili delovanje Strokovne službe, komisij in delovnih teles LZS in Uredniškega odbora glasila Lovec, Zlatorogove knjižnice in spletne strani LZS. Sledile so predstavitve delovanja posameznih usposobljenih članic, to je zvez lovskih družin v letošnjem letu in napovedi za prihodnje leto ter pobude in predlogi.